O izložbi „Đe svi ćute a one govore”

Izložba Etnografskog muzeja u Beogradu značajna je sa različitih aspekata kulturološkog pogleda na stvari. Prije svega, samog upoznavanja, izrade gusala u različitim varijantama, oblicima i bojama, materijalima i slično. Svake gusle nose neku svoju priču. Posebnu, jedinstvenu i za srpski narod značajnu, da se ne zaboravi nikada.
Značaj ovakve postavke nije se ogledao samo u pogledu saradnje Muzeja Kozare sa jednim velikim muzejom iz Beograda, mada ni to nije zanemarivo. Izložbu je posjetilo preko 400 učenika i građana, zbog toga ona nosi svoj značaj za običnog čovjeka, dostupna svojom jednostavnošću svima. Prilikom otvaranja same izložbe, uz zvuke gusala i smijeh djece, puna sala svjedočila je samo o tome koliko je naš srpski narod žedan ovakvih događaja. Gusle su u naš kraj donijele radost i jednu novu, ali sasvim tradicionalnu dimenziju Muzeja Kozare.
Pored Vuka Stefanovića Karadžića, Tešana Podrugovića i Filipa Višnjića kao simbola srpske tradicionalne epike i pjesme, najviše pažnje zauzele su, s pravom, gusle sa likom Petra Petrovića Njegoša.

Izložbu su posjetile sljedeće škole, sa više odjeljenja u pratnji profesora istorije i srpskog jezika:

  • Gimnazija „Sveti Sava” Prijedor
  • Mašinska škola Prijedor
  • Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor
  • Ugostiteljsko-ekonomska škola Prijedor
  • Dječiji vrtić „Radost” Prijedor
  • OŠ „Desanka Maksimović” Prijedor
  • OŠ „Dositej Obradović” Prijedor

Ovom prilikom posebno se zahvaljujemo Etnološkom muzeju u Beogradu i autoru Miroslavu Mitroviću.