Manifestacija „Prijedorska zima”

Na naše veliko zadovoljstvo JU Muzej Kozare uzeo je učešće u manifestaciji „Prijedorska zima”, divnom temom. Gospodin Latinović i muzejski etnolog, Marija Radaković govorili su o običajima oko Božića. Saznali smo mnogo toga. Učenici OŠ „Desanka Maksimović” učestvovali su aktivno u razgovoru. Pored njih u posjetu su došli i učenici Elekteotehničke škole Prijedor. Zahvaljujemo se svima, jer kad je muzejska sala puna, onda smo sigurni da radimo onako kako treba.