Николе Пашића бб Приједор
+387 52 211 334
There is nothing to show here!
Slider with alias druge-strane not found.

Збирка Музеј Козаре

Писани документи ХЕМЕРОТЕКА

У састав историјског одјељења улази и Хемеротека у чији састав улазе и сва годишта седмичног јавног гласила ,,Козарски вјесник,, од 1975. године до данас, Информације РЖР Љубија, Целулоза – лист радног колектива целулозе и папира и др.

Тродимензионални експонати

Период након II Свјетског рата

Овај период сачињавају документи који се тичу урбанистичког развоја града, бројна документација о изградњи споменика на Козари, радним акцијама,ОИ, као и грађа прикупљена о Отаџбинском рату.

Период НОР – експонати II свј. рата…

Највећи број експоната и историјске документације управо припада овом периоду који обухвата развитак радничког покрета, оснивање НОО, партизанских јединица, материјале друштвено-економског, политичког и војног карактера. Одјељење посједује врло значајне примјерке оружија, војне опреме, штампе, карата и политичког материјала из НОР-а. Посебно мјесто припада документацији о страдању народа Поткозарја током ИИ непријатељске офанзиве и депортовањем заробљених, од којих је око 12.000 дјеце у усташке логоре смрти. Значајан дио припада Легату Бошка Башкота од 2007. године који се састоји од великог броја фотокопија Архивског одсјека за раднички покрет Крајине, Извјештаји Редарствене области, оружништва НДХ 1941-1944. као и бројна лична преписка, радови и запажања.

Аустријски период и период између два рата 1918-1940

Аустро-Угарски период је заступљен већим бројем докумената из области политике, културе, просвјете, и развоја привредног живота овог краја, као и већим бројем фотографија града, градских породица као и живота у њему.

Фото: док. Укидање босанског језика 1907.
Записници Виле
Мјере против шпањолског грипа
Распоред школа и наставника 1935….
Урбанистички план из 1901.
Прокламација

Турски период

турског и аустроугарског периода

Одјељење посједује добру колекцију турског оружија, неколико стотина оригиналних турских докумената, дио докумената везаних за Велики босанско – херцеговачки устанак 1875- 1878, као и већи број фотокопија везаних садржајем за овај крај.

О Музеју
Актуелно
[stm_news loop=”size:3|post_type:post” posts_per_row=”1″]