Николе Пашића бб Приједор
+387 52 211 334

Јавна Установа Матични музеј Козаре Приједор уз подршку Града Приједора расписује  конкурс за учешће на Трећем међународном бијеналу радова на папиру, Приједор 2020.

Конкурс је отворен од 1. јануара 2020. године, а траје до 15. марта 2020. године. Право учешћа имају сви пунољетни ликовни ствараоци који прихватају услове учешћа.

 Учесници имају потпуну слободу избора теме и технике и на конкурс могу да пријаве највише два рада и то искључиво у истој изложбеној категорији.

Само оригинални радови, настали у посљедње двије године, које Селекциона комисија буде вредновала као дјела високог умјетничког и професионалног домета, биће прихваћени за излагање.

Изложбене категорије су: 1. цртеж и графика; 2. сликарство; 3. интермедија.

Према правилима конкурса, максимално дозвољене димензије радова су А4 форматa (21.0 x 29.7цм, 8.27 x 11.69 инча), искључиво на папиру.                    Радови, пријавни формулар и потврда о уплати партиципације (са именом и презименом учесника), достављају се најкасније до 15. марта 2020. године на адресу:

Јавна установа Матични музеј Козаре Приједор у Приједору (у даљем тексту: Организатор), Николе Пашића б.б, 79101 Приједор, Република Српска, Босна и Херцеговина, са назнаком „За Треће међународно бијенале радова на папиру, Приједор 2020.“

Сви аутори, осим умјетника који излажу по позиву и аутора из Приједора, плаћају партиципацију за учеше на Бијеналу. За домаће ауторе она износи 10 конвертибилних марака, док је за стране ауторе 10 евра.

Награде Бијенала су три равноправне награде у висини од  500 евра за сваку изложбену категорију. Награде ће бити уплаћене на текућe рачунe награђених аутора.

Награде не морају бити додијељене у свим изложбеним категоријама, а сви првонаграђени радови постају дио ликовне збирке Музеја Козаре пошто новчана награда подразумјева откуп рада.

Аутори радове могу поклонити Организатору. Аутор је сагласан да је поклон неопозив и безуслован и да Организатор постаје власник рада. Уколико се аутор одлучи да поклони рад Организатору, испуњава и потписује  посебан формулар који се може преузети на сајту Музеја Козаре.

Поклоњени радови ће бити враћени аутору уколико Селекциона комисија или Међународни жири не прихвати ни један од радова за излагање.

Међународни жири Трећег међународног бијенала радова на папиру Приједор 2020. чине:

Francisco Araya (Чиле),

Лепосава Милошевић Сибиновић  (Србија),

Предраг Марјановић  (Босна и Херцеговина)

Свечано отварање изложбе је предвиђено за 20. август 2020. године у Музеју Козаре Приједор. Други дио  радова прихваћених за излагање биће изложен у Галерији „Сретен Стојановић“ у Приједору.

КАЛЕНДАР МАНИФЕСТАЦИЈЕ:

– Конкурс је отворен: од 1.1. 2020. до 15.3.2020. године

– Селекција и жирирање радова: од 27.4.2020. до 30.4.2020. године

– Рок за повратак одбијених радова: 30.6.2020. године

– Свечано отварање изложбе: 20.8.2020. године

– Изложба траје: од 20.8.2020. до 26.9.2020. године

– Рок за повратак радова: 31.12.2020. године

Овдје можете преузети: Пријавни формулар, Правилник Трећег међународног бијенала радова на папиру Приједор 2020. године, формулар за поклон, инструкције за плаћање и биографију чланова Жирија .

No attachments were found.


No attachments were found.

 

Жири

No attachments were found.