Николе Пашића бб Приједор
+387 52 211 334

Етнолошка збирка

Од 1954.г., када је основан музеј у Приједору, почело је сакупљање предмета од којих се данас састоји етнолошка збирка. Њу чине предмети традиционалне сеоске али и градске културе, подручја у нашој надлежности.
Због битке на Козари, масовног одвођења Срба у Јасеновац, пустошења овог дијела земље у ИИ свјетском рату, недостају предмети настали прије рата. Збирку, углавном чине предмети настали послије рата , њих око 800.
Експонате можемо разврстати према врсти материјала од кога су направљени на : металне, дрвене, текстилне и предмете од печене глине.
Металне предмете чине алати употребљавани у ковачком и столарском занату и оружје из турског периода.
У дрвене предмете спадају оруђа за земљорадњу, справе и помагала за производњу текстилних влакана, дијелови столарског алата, сеоско покућство, градско покућство и музички инструменти,
Тестилни дио збирке би се могао подијелити на предмете настале ткањем и везењем , те градску и сеоску ношњу, која је више заступљена у збирци.
Предмети од печене глине су посуде за храну, кориштене у кући.
Према подјели по територијалној заступљености у збирци имамо комплете српске женске ношње тимарско – санске, женске и мушке кнежопољско – козарске, хрватске женске ношње сасинско – љубијске и дијелове муслиманско – бошњачке ношње. Сем комплетних ношњи збирку чине многи дијелови наведених ношњи, нешто градских ношњи, зато што је наш музеј регионални и задатак му је да сакупља, чува и презентује културу овог подручја.