Николе Пашића бб Приједор
+387 52 211 334

Музејска библиотека

Oснивањем Mузеја у Приједору 1954. године формирана је музејска библиотека, захвљујући откупом и донацијама, у виду књига, угледних приједорских породица: митриновић, радетић и других.

Библиотека Музеја Козаре Приједор је специјална библиотека чији је рад усклађен са радом и организацијом музеја, па је њен фонд везан за литературу из музејске дјелатности: историја, историја умјетности, археологија, етнологија, нумизматика и др.

Музејска библиотека данас броји преко 5 000 наслова, од тога су већи број монографска издања (књиге) и серијске публикације (новине и часописи матичног подручја).

У оквиру фонда библиотеке, као посебне цјелине, налазе се и монографска издања из два легата:

  • легат породице Стојановић, коју чине лична библиотека од око 200 књига стручне литературе из области медицине др младена стојановића, народног хероја;
  • легат Бошка Башкота, политичког и јавног радника из Београда, поријеклом са овог простора, којег чине око 1 200 монографских издања из различитих области, највише из историје и друштвено политичког живота бивше државе.

У оквиру музејске библиотеке, од 2005. године организована је и издавачка дјелатност, са око двадесетак монографских издања прозе и поезије писаца са матичног подручја.

Стару ( до 1867. године) и ријетку (ријетка издања из ратних периода 1912-1913, 1914-1918, 1941-1945. године) књигу, као културно добро, у Музеју козаре Приједор чине око 300 различитих публикација (тематски и језички) настале од друге половине 19. до прве половине 20. вијека.

Музејска библиотека, осим што примарно служи за рад кустосима музеја, отвореног је типа, те због своје специфичне грађе пружа услуге и грађанству.