Николе Пашића бб Приједор
+387 52 211 334

Предавање и радионица, тј. упознавање дјеце са дјечијим играма из периода непосредно након Другог свјетског рата и интерактивно учење наведених игара.

Реализација: виши кустос етнолог Марија Радаковић и педагог за народне игре Марина Крнета.

Радионица је реализована у сарадњи са Удружењем за очување традиције, Приједор.